Föreningen Samvetet
Föreningen Samvetet
- hjälper hemlösa katter
till ett bättre liv

Pg 21 06 13-6
Swish 1232721694Vi sponsrar Samvetet
kontinuerligt

Adoptionsvillkor

De katter vi tar hand om har oftast haft en dålig start i livet. För att försöka undvika att de ska fara illa igen ställer vi en vissa krav på de framtida adoptionshemen. Våra krav är överkomliga och handlar mest om att ta hand om sin katt på bästa sätt. Läs igenom villkoren och tänk igenom dem innan ni bestämmer er för att adoptera en katt.


  • Adoptionshemmet förbinder sig att sköta katten väl.
  • Adoptionshemmet förbinder sig att vid eventuell sjukdom eller skada uppsöka veterinär.
  • Katten ska försäkras, villket ombesörjes av adoptionshemmet, alt. överlåtes av Samvetet.
  • Katten får inte avlivas, säljas eller omplaceras utan Föreningen Samvetets godkännande.
  • Föreningen Samvetet förbehåller sig rätten att återta katten utan ersättning om katten bevisligen utsätts för vanvård, misshandel eller annan misskötsel eller att man på annat sätt brutit mot kontraktet.
  • Adoptionshemmet förbinder sig att kastrera katten då denna uppnått en lämplig ålder, 6-8 mån.
  • Föreningen Samvetet adopterar inte bort katter för avel.
  • Katten ska vara innekatt i tätbebyggda områden.
  • Adoptionshemmet accepterar att föreningen Samvetet gör hembesök.Hur det går till att adoptera en katt

Vill man adoptera en katt så kommer man lättast i kontakt med föreningens adoptionsansvariga via e-post adoption@samvetet.com, eller genom att fylla i vårt adoptionsformulär här på hemsidan.
Adoptionsansvariga fungerar lite som coacher och hjälper till med allt praktiskt och besvarar gärna frågor om katterna. När man skickar in en adoptionsanmälan vill vi gärna att ni berättar om er själva, om det finns katt eller andra djur i hemmet, hur ni bor etc.

Man kan därefter tillsammans med adoptionsansvariga diskutera vilken katt som kunde vara lämplig i det nya hemmet. När man väl kommit överens om vilken/vilka katter man vill titta på förmedlar adoptionsansvariga kontakten med kattens jourhem, så att man kan åka och träffa kissen på hemmaplan.
Ta god tid på er att umgås med katten och känna efter. Man beslutar ingenting vid visningen, åk istället hem och fundera igenom saken i lugn och ro. När beslutet mognat fram så kontaktar man återigen adoptionsansvarig. Vill man träffa sin kisse flera gånger går detta naturligtvis bra, eller om man vill titta på ytterligare katter.

Adoptionen sker därefter enligt överenskommelse. Vid adoptionstillfället skriver man kontrakt och går igenom andra viktiga saker som försäkringar samt fyller i ägaranmälan till SKK. Att tänka på innan man får hem sin katt är, utöver att skaffa den vanliga utrustningen som sandlåda, klösmöbler etc, även att se över om man har växter hemma som är giftiga för katter. Om man bor i tättbebyggt område och därför ska ha innekatt är det viktigt att tänka på att näta in balkongen. Det händer alltför ofta att katter ramlar ut från balkonger eller öppna fönster och skadas så allvarligt att de dör eller måste avlivas. Har man inte haft katt förut rekommenderar vi också att man läser på lite om katter. Det finns många bra böcker som även erfarna kattägare kan ha nytta av. Alltid lär man sig något nytt! Listor över giftiga växter brukar exempelvis finnas där. I kattens adoptionsfolder finns också föreningens eget Tips & Råd-häfte men en del matnyttig information.

När väl dessa bestyr är avklarade hjälper vi gärna till om det är något man undrar över efter adoptionen. Vi tar också tacksamt emot rapporter och bilder på katterna i deras nya hem!Adoptionsanmälan

Namn
Adress
Postadress
Tel dagtid
Tel kvällstid
E-post

Vilken/vilka katter är du intresserad av
Har katt hemma ja nej
Om ja, hur många
Har haft katt tidigare

ja nej
Ska katten bli innekatt eller utekatt Innekatt
Innekatt, promenad i sele
Utekatt
Annat arrangemang

      
Hur bor ni


Berätta om dig själv och varför du vill ha katt

OBS! Det kan dröja ett par dagar innan du får svar på din adoptionsanmälan. Det beror på att vi jobbar ideellt på vår fritid och har mycket att göra. Vi ber er ha tålamod och överseende med detta


Annonsören skänker en del av försäljningssumman till Föreningen Samvetet om köparen använder denna länk.
E-post Org.nr. Plusgiro Swish
info@samvetet.com 802417 - 4925 21 06 13 - 6 1232721694