ID-MÄRKNING

Det finns i dag två sätt att ID-märka sin katt, öronmärkning och chipmärkning.

ÖRONMÄRKNING
Detta gör man på katter ofta i samband med exempelvis en kastrering då katten ändå ska sövas ner. Det är en tatuering med en siffer- och bokstavskombination i kattens vänstra öra och är specifik för just den katten.

CHIPMÄRKNING
Detta är ett microchip med en en nummerkod som även den är specifik för just den katten. Detta görs i vaket tillstånd och man använder sig av en kanyl och injicerar chipen under huden oftast mellan skulderbladen. Det är helt ofarligt och känns ungefär som en vaccination. För att kunna avläsa ID-numret krävs en särskild avläsare. Avläsare finns hos polisen, SSK kennelklubb, veterinärer, kattföreningar och katthem i fall man hittar en katt som man tror kan vara chippad.

Vid både typerna av id-märkning fyller ett identitetskort i med uppgifter om kattens ålder, namn och vilket specifikt nummer den har fått. Ägarens namn, adress och telefonnummer fylls också i. Detta ska sedan av ägaren skickas in till Kennelklubbens kattregister där det registreras. Man kan nuför tiden ven kryssa för att man tillåter SKK att publicera personuppgifterna på deras hemsida. För mera information om ID-märkning, gå in på Svenska Kennelklubbens hemsida.

Om man hittar en katt som är ID-märkt med chip eller öronmärkning kan man gå in på SKK hemsida och söka efter katten. Om inte alla siffror är tydliga i en öronmärkning så kan man ändå söka efter den. På SKK hemsida finns många bra tips om vad du ska göra om du hittar en ID-märkt katt.