Föreningen Samvetet
Föreningen Samvetet
- hjälper hemlösa katter
till ett bättre liv

Pg 21 06 13-6
Swish 1232721694Vi sponsrar Samvetet
kontinuerligt

Jourhemsvillkor

Att vara jourhem innebär att man under en period av sitt liv tar in en katt i sitt hem i väntan på att vi hittar ett permanent hem. Det kan röra sig om allt från ett par dagar till ett halvår, eller längre. Vår målsättning är att katten får stanna i ett och samma jourhem till dess att den får ett permanent hem. Det är således viktigt att man funderar igenom hur man gör vid semester, lov och liknande dagar. Föreningen Samvetet kan inte passa katter utplacerade i jourhem. Det är även viktigt att hela familjen är överens om att bli jourhem. Detta är viktigt eftersom en katt som inte känner att den är välkommen inte blir en trygg katt och den kommer antagligen inte göra några stora framsteg.

  • Jourhemmet tar hand om katten som om den vore ens egen, vilket bland annat innebär att jourhemmet står för mat, sand, toalådor och givetvis för god daglig omvårdnad.
  • Föreningen Samvetet står för vaccinering, kastrering, id-märkning, avmaskning samt övriga veterinärkostnader. Om katten blir sjuk ska Föreningen Samvetets egen veterinär anlitas. Skulle olyckan vara framme ska man omgående ta kontakt med någon ur föreningen.
  • Katten man tar hand om får under inga omständigheter gå ut. Den får dock vistas på innätad balkong. Man måste se till att katten inte har några möjligheter att rymma.
  • Föreningen Samvetet äger katten och jourhemmet får alltså inte sälja, omplacera, skänka bort eller avliva katten utan Föreningen Samvetets tillstånd.
  • Föreningen Samvetet ansvarar inte för eventuella skador som katten åsamkar.
  • Jourhemmet accepterar att Föreningen Samvetet gör hembesök.
  • Jourhemmet accepterar även att visa upp katten i hemmet för eventuella adoptionsfamiljer.


Samvetet äger katten fram tills dess den är såld och flyttar till sin nya ägare.Annonsören skänker en del av försäljningssumman till Föreningen Samvetet om köparen använder denna länk.
E-post Org.nr. Plusgiro Swish
info@samvetet.com 802417 - 4925 21 06 13 - 6 1232721694