Föreningen Samvetet har hittills adopterat ut 100 st katter


0 st år 2004
0 st år 2005
0 st år 2006
0 st år 2007
0 st år 2008
0 st år 2009
0 st år 2010
0 st år 2011
0 st år 2012
0 st år 2013
0 st år 2014
0 st år 2015
0 st år 2016
0 st år 2017
0 st år 2018
100 st år 2019