OM DU HITTAR EN KATT

Här följer några viktiga gör-det-själv-tips till dig som har hittat en katt.

1. Vad gör jag?
2. Och nu då?
3. Aj då!
4. Sen då?
Har ni inte möjlighet att hjälpa katten själva, eller behöver ni råd och hjälp, kontakta oss på 0762-365478 eller hittekatt@samvetet.com

Id-märkning och ägarsök överkurs
Detta är egentligen lite överkurs, men så här brukar vi göra när vi hittar en märkt men oregistrerad katt.
Till att börja med måste man försäkra sig om att man verkligen läst öronmärkningen rätt. Det brukar ofta vara minst en bokstav i märkningen (äldre märkningar kan dock enbart innehålla siffror), t ex PJ552 eller 5P49 eller P552J. Är något tecken suddigt, använd en ficklampa (gärna diodlampa med starkt koncentrerat ljus) och lys från den pälsiga sidan av öronlappen. Då brukar märkningen framträda tydligare. Är man osäker, fundera över tänkbara alternativ för det/de tecken som är otydliga och sök på http://kennet.skk.se/agarreg/ i lite vidare cirklar. Mata in de tecken du är säker på och ersätt de du inte är säker på med *. Ex: P*55*. Då får man upp en hel radda alternativ och kan utifrån kattens övriga kännetecken som kön, färg och hårlag minska ner alternativen till ett fåtal.
Hittar du ändå inte någon registrerad ägare kan man testa en krånglig, men ibland framkomlig, väg. I SKK:s register kan du söka märkningar i samma serie. Ex: PJ552:s närmaste grannar är PJ551 och PJ553. Skriv PJ55* i sökfältet så får du säkerligen upp några registrerade märkningar som ligger nära. Be SKK:s kansli om hjälp om det behövs. Sannolikheten är ganska stor att den katt du har hittat är märkt på samma klinik som de registrerade. Har man tur finns id-registreringslapparna kvar på SKK (mest sannolikt om märkningen är ganska ny), och då kan man ta reda på klinikens namn den vägen. En annan möjlighet är att man helt enkelt ringer upp någon av ägarna till de katter som ligger närmast och frågar var de har märkt sin katt. Därefter kontaktar man kliniken och frågar om katten med den oregistrerade märkningen och dess ägare finns i journalerna. Det är förstås inte säkert att man hittar ägaren ändå, men det är värt ett försök och även om det misslyckas kan man kan med gott samvete ändå känna att man har försökt allt när det gäller att spåra id-märkningen. Även chipmärkningar kan man leta efter på det sättet, men alla journalför inte märkningar på ett sätt som är enkelt sökbart